Start

Specialkompasset - uddannelsesmessen for unge med særlige behov.


Specialkompasset afholdes i samarbejde med STU-foreningen Consentio og Ligeværd.


20. og 21. september 2023


Roskilde Kongrescenter

Møllehusvej 15, 4000 Roskilde


Husk at sætte kryds i kalenderen til årets specialuddannelsesbegivenhed. Mød flere end 70 skoler, organisationer og institutioner.


Hør gratis oplæg, få hjælp og vejledning og mærk den helt særlige atmosfære. Vi glæder os allerede til at se jer alle den 20. & 21. september 2023


VELKOMMEN PÅ MESSEN


Åbningstider:

Onsdag 20. september:
Kl. 9-14

& Kl.16-19

Torsdag 21. september:
kl. 9-14

OM SPECIALKOMPASSETPå uddannelsesmessen kan de unge, deres pårørende og fagfolk få inspiration til fremtiden og høre  om de forskellige typer uddannelsestilbud. Specialkompasset henvender sig både til normalt begavede unge med diagnoser og fysiske handicaps og unge med indlæringsvanskeligheder og kognitive udfordringer.


Her kan man bl.a. møde udbydere af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU, specialefterskoler,

produktionsskoler, socialøkono-miske virksomheder, 

særligt tilrettelagte gymnasiale forløb.


Specialkompasset er også en helt unik mulighed for 

at pleje og skabe nyt netværk for udstillere og fagfolk


Endelig er Specialkompasset praktiksted. I løbet af messen løser unge fra målgruppen så mange praktiske opgaver som muligt.

MAGASINET

SPECIALKOMPASSET


Specialkompasset er også et magasin fyldt med inspiration og gode historier. Her kan du læse om andre unge i gang med specialuddannelse eller job. Magasinet udkommer 2 gange om året, og vi vil altid gerne

høre fra dig, der har en god historie at fortælle.