Follow us:

Email: cq@compassfairs.dk

Specialkompasset - uddannelsesmessen for unge med særlige behov afholdes d. 18. og 19. september 2019 i Roskilde Kongrescenter. Specialkompasset afholdes i samarbejde med STU Foreningen Consentio og Ligeværd.

 

SPECIALKOMPASSET

Specialkompasset er en uddannelsesmesse for unge med særlige behov.

På messen kan de unge, deres familie, vejledere og sagsbehandlere få inspiration til fremtiden og høre mere om de forskellige typer uddannelsestilbud, der eksisterer for unge, der ikke lige passer ind i det ordinære uddannelsessystem. Specialkompasset henvender sig både til normalt begavede unge med diagnoser og unge med indlæringsvanskeligheder og kognitive udfordringer. Her kan man møde udbydere af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU, specialefterskoler, produktionsskoler, socialøkonomiske virksomheder, særligt tilrettelagte studentereksamensforløb og andre med fokus på unge med særlige behov.

Specialkompasset er også et mødested for udbydere og fagfolk inden for specialuddannelsesområdet og en helt unik mulighed for at pleje og skabe nyt netværk.

Uddannelsesmessen for unge med særlige behov afholdes i september

Sæt kryds i kalenderen

 

 

Roskilde

Kongrescenter

18. september fra kl.

9-14 og igen fra kl. 16-19

19. september fra kl. 9-14

Unge med særlige behov kan og vil gerne arbejde

SOCIAL PROFIL

 

Vores mål er at eksistere for de unge og med de unge. Derfor vil man som besøgende opleve flere fra målgruppen arbejde og løse opgaver på messen. Vi bestræber os desuden på så vidt som muligt, at det er unge med særlige behov, der løser de opgave, de kan i vores daglige arbejde.

Specialuddannelsesmagasinet Specialkompasset fortæller de gode historier om unge med fysiske og psykiske udfordringer uanset om der er tale om diagnoser som ADHD eller autismespektrumforstyrrelser eller indlæringsvanskeligheder

MAGASINER

Specialkompasset er også et magasin fyldt med inspiration og gode historier. Her kan du læse om andre unge i gang med specialuddannelse eller job. Magasinet udkommer 2 gange om året, og vi vil altid gerne høre fra dig, der har en god historie at fortælle.

KONTAKT OS

Specialkompasset har til huse i Roskilde. Compass Fairs Danmark har kontor i Rødekro

Konsulent Jacob Porse

91 89 85 10

 

Redaktør og kommunikationsmedarbejder

Christina Qvistgaard

93 63 01 90

Industrivej 21

4000 Roskilde

jp@compassfairs.dk

cq@compassfairs.dk

COMPASS FAIRS - Brunde Vest 17 – 6230 Rødekro - Website: www.compassfairs.dk