Covid-19 information

Covid-19 information


Messeaktiviteter, hvor gæster går rundt og besøger flere forskellige stande,

henvises til at følge retningslinjerne for storcentre, stormagasiner og arkader mv.,

hvor man på tilsvarende vis går rundt og besøger flere butikker.

”Retningslinjer for indkøbscentre og stormagasiner”.


  • Der må maksimalt være 1 besøgende pr. 4 kvadratmeter. I det meste af messens åbningstid vil dette ikke udgøre et problem, men der kan opstå ventetid ved indgangen i den travleste periode sidst på formiddagen. 
  • Vi opfordrer de besøgende, der har mulighed for det, til at lægge deres besøg enten tidligere eller senere på dagen, så de besøgende bliver spredt mere ud.
  • Der vil være ekstra grundig rengøring af messeområdet
  • Oplæg afholdes i et større lokale, og det vil i år være nødvendigt med tilmelding til oplæg, så vi overholder afstandskravene i oplægslokalerne
  • Separat ind- og udgang
  • Opstilling af spritdispensere på messen
  • Afstandsmærkninger
  • Vi henstiller også til, at alle besøgende og udstillere følger Sundhedsstyrelsens råd

 

Der arbejdes med flere tiltag, der skal sikre alle en tryg og god messe. Nye tiltag vil løbende blive lagt op.

 

Vi glæder os til at tage godt imod besøgende og udstillere i gode og trygge rammer.